Salarisschalen

De werknemer wordt bij indiensttreding in principe ingedeeld in de salarisschaal die bij zijn functie hoort. De hoogte van het salaris binnen de schaal, bepalen werkgever en werknemer in onderling overleg.

Salarisschalen