Algemene informatie referentiefuncties

Totstandkoming

In het handboek en op www.sportwerkgever.nl staan functiebeschrijvingen van de meest voorkomende functies binnen de Sector Sport op dit moment: de referentiefuncties. Deze zijn tot stand gekomen nadat bij verschillende sportorganisaties de werkzaamheden van medewerkers in kaart zijn gebracht. Een klankbordgroep, waarin zowel werkgevers als vertegenwoordigers van werknemers vertegenwoordigd waren, heeft de nieuwe referentiefuncties beoordeeld. Alle referentiefuncties zijn vervolgens door cao-partijen op functie-inhoud vastgesteld, opgenomen in één van de functiefamilies, gewaardeerd en daarmee ingedeeld in functiegroepen.

In bijlage 1 en 2 vindt u alle beschreven referentiefuncties: in bijlage 1 de resultaatprofielen en NOK’s, in bijlage 2 de functie-eisen en competenties.

De context in de referentiefuncties

In de beschrijvingen is steeds een ‘context’ opgenomen. Er zijn drie varianten:

 • De functie is gepositioneerd binnen een sportbond die zich inzet voor (plm. 500) aangesloten verenigingen en (top)sporters (plm. 150.000) op het gebied van accommodatie, opleiding, promotie van de sport en sportontwikkeling (breedtesport). Daarnaast behartigt ze de belangen van de topsport ten behoeve van uitzendingen naar EK’s, WK’s en Olympische spelen. Er zijn in totaal ongeveer 75 medewerkers werkzaam bij de bond. Daarnaast zijn veel vrijwilligers actief in commissies en werkgroepen.
 • De functie is gepositioneerd binnen een sportbond die zich inzet voor (plm. 120) aangesloten verenigingen en (top)sporters (plm. 35.000) op het gebied van accommodatie, opleiding, promotie van de sport en sportontwikkeling (breedtesport). Daarnaast behartigt ze de belangen van de topsport ten behoeve van uitzendingen naar EK’s, WK’s en Olympische spelen. Binnen de bond zijn, naast een bestuur, ongeveer 15 medewerkers op het bondsbureau actief, aangevuld met veel vrijwilligers in commissies en werkgroepen.
 • De functie is gepositioneerd binnen een regionale sportserviceorganisatie (met ongeveer 125 medewerkers) die in opdracht van de aangesloten gemeenten uitvoering geeft aan het sportbeleid binnen de regio. De organisatie zet zich als kennispartner en verbinder in voor een gezonde regio. Hiertoe werkt de organisatie nauw samen met overheden, verenigingen, onderwijs, zorg en welzijn en bedrijfsleven aan het versterken van de sport- en beweeginfrastructuur met als doel zoveel mogelijk mensen aan het sporten en bewegen te krijgen.

Niveau- onderscheidende kenmerken (NOK)

Voor alle functies is ook een zogeheten tabel met Niveau-Onderscheidende Kenmerken (NOK) opgesteld. Een NOK is een overzicht met de verschillen tussen bijvoorbeeld een medewerker financiën I, II en III, waarbij medewerker financiën II van een hoger niveau is dan medewerker financiën I en medewerker financiën III van een hoger niveau dan medewerker financiën II. In de NOK kunt u de drie verschillende financiële functies gemakkelijk onderling vergelijken. U zou een NOK ook een verschillenoverzicht kunnen noemen, dat ook een beeld geeft van de mogelijke (in-/externe) carrièrestappen van een medewerker.

KENMERK

MEDEWERKER
FINANCIËN I

MEDEWERKER
FINANCIËN II

MEDEWERKER
FINANCIËN III

Focus

 • Focus van de functie ligt op het verrichten van eenvoudige voorbereidende en ondersteunende financieel-administratieve werkzaamheden.
 • Focus van de functie ligt op het verzorgen van een of enkele specifieke sub-administratie(s) en het voorbereiden van de periodieke afsluiting en rapportage daarvan.
 • Focus van de functie ligt op het verzorgen van diverse specifieke sub-administraties en (het bijdragen aan) de periodieke afsluiting en rapportage daarvan.

Periodieke afsluiting en rapportage

 • Bijhouden van (sub)administraties door het controleren en invoeren/verwerken van (financiële) gegevens.
 • Afsluiten van de toegewezen sub-administratie(s), controleren van aansluitingen en uitzoeken van geconstateerde verschillen;
 • vanuit het systeem genereren van periodieke overzichten en signaleren van afwijkingen t.o.v. prognoses/ budgetten.
 • Afsluiten van de diverse sub-administraties, controleren van aansluitingen en uitzoeken van geconstateerde verschillen;
 • vanuit het systeem genereren van periodieke overzichten en signaleren en toelichten van afwijkingen t.o.v. prognoses/budgetten.

….

….

….

….

Functiegroep

C

D

E