Competenties

Competenties worden gebruikt om inzichtelijk te maken welke kwaliteiten in een bepaalde functie van een medewerker worden verwacht. Dit helpt bij het beoordelen van kandidaten in een sollicitatieprocedure maar ook bij de ontwikkeling van medewerkers die reeds bij u in dienst zijn, hun functies en uw organisatie.
In de competentiebibliotheek zijn 20 competenties opgenomen. Elke competentie kent een definitie en is beschreven in vier ontwikkelingsstappen of -niveaus.

Door competenties en competentieniveaus mee te nemen in de gesprekscyclus wordt het mogelijk om de ontwikkeling van uw medewerkers te stimuleren en te belonen. Dat komt de ontwikkeling van uw werknemers en uw organisatie ten goede.

Competenties