FAQ

Verandert mijn salaris door de nieuwe FNM?
Nee, uitgangspunt is indeling in dezelfde functiegroep, als jouw functie in het verleden correct is gewaardeerd dan blijft je functie in dezelfde functiegroep.
Wat is de meerwaarde van de nieuwe FNM?
Je krijgt een helder overzicht van alle functies binnen de sector, inzicht in ontwikkelingsmogelijkheden en wat je daarvoor nodig hebt. Ook zorgt de FNM voor eerlijke, consistente en objectief vastgestelde beloningsniveaus.
Hoe zijn de stakeholders betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe FNM?
Een klankbordgroep, waarin zowel werkgevers als vertegenwoordigers van werknemers vertegenwoordigd waren, heeft de nieuwe referentiefuncties beoordeeld. Alle referentiefuncties zijn vervolgens door cao-partijen vastgesteld.
Welke functiebenaming is op mij van toepassing?
Iedere medewerker behoudt zijn eigen functienaam. De referentiefuncties hebben algemene benamingen omdat deze voor een divers aantal organisaties gelden.