Bezwaar en beroep

Indien de werknemer bezwaar wil maken tegen de indeling van zijn functie of de gevolgde procedure dan gelden de bepalingen in de CAO Sport.